66 procent van de 45-plussers is op zoek naar een (andere) baan

Een groot deel van de Medioren (45-65 jaar) is op zoek naar een (andere) baan. Dit blijkt uit een onderzoek van Mediorweb.nl. Van de 1.272 deelnemers aan het onderzoek, waarvan er 1.119 actief participeren op de arbeidsmarkt, gaf 66% aan op zoek te zijn naar een (andere) baan.

Een groot deel van de werkende medioren is tevreden over hun baan. 58% vindt dat zij niets te klagen hebben over hun functie en/of werkgever. Ondanks hun tevredenheid over hun huidige functie en werkgever, staat 44% van deze tevreden werknemers open voor een nieuwe uitdaging op de arbeidsmarkt. Het feit dat 45- 65 jarigen met een baan zich weer orienteren op de arbeidsmarkt geeft aan dat het vertrouwen in de economie weer terugkomt.

30,8% van de deelnemende werknemers is niet tevreden over zijn of haar functie en/of werkgever. 33% van de ontevreden werknemers blijft echter zitten waar ze zitten. Gezien hun leeftijd durven veel medioren geen ‘switch’ meer in hun carrière te maken aangezien er op de arbeidsmarkt nog veel leeftijdsdiscriminatie is. 67% van de ontevreden werknemers is wel van plan om van baan te wisselen.

Van de deelnemers is 88% actief op de arbeidsmarkt. De overgebleven 12% werkt inmiddels niet meer. Opvallend is dat veel (pre-) gepensioneerden aangeven dat zij nog graag een aantal dagen per week willen werken. De voornaamste reden voor deze medioren is dat ze zichzelf nog te jong vinden om nu al stil achter de geraniums te moeten gaan zitten. Daarnaast spelen de hedendaagse pensioenperikelen een rol, aldus Mark Popken van mediorweb.nl

Op Mediorweb.nl hebben medioren via de vraag ‘Bent u tevreden over uw huidige functie en werkgever?’ aangegeven of zij tevreden zijn over hun baan. Uit het onderzoek zijn de volgende resultaten naar voren gekomen:

Ik ben inmiddels met pensioen. 12,0%
Ik ben momenteel werkzoekend. 23,4%
Ja, ik heb niets te klagen. 21,0%
Ja, ik zou toch graag van baan wisselen. 16,5%
Nee, ik blijf bij mijn huidige werkgever. 9,0%
Nee, ik ben van plan van baan te wisselen. 18,1%

handshake.jpg (14 KB)

handshake.jpg (14 KB)

handshake.jpg (14 KB)

handshake.jpg (14 KB)

This post was submitted by Mark Popken.

blog comments powered by Disqus