Europe China Foundation tekent contracten met vooraanstaande Chinese organisaties

De Europe China Foundation (ECF) heeft verschillende contracten getekend met Chinese partijen
w. o. de Permanent Green Energy Fund LLP. Deze organisatie is belast met de financiering van de bouw van 17.134 afval verwerkende fabrieken in China. De waarde van dit enorme project bedraagt meer dan 100 miljard euro. Er zijn al verschillende fabrieken klaar, enkele zijn onder constructie, maar veel fabrieken moeten nog gebouwd worden. De Europe China Foundation heeft een exclusief mandaat getekend en kan buitenlandse investeerders introduceren om aan dit project mee te doen.
Het rendement op dit staatsproject is aanzienlijk, evenzo de garanties die worden afgegeven als waarborg voor de investering. De Chinese ambassades in Nederland, België en Engeland hebben van de Permanent Green Energy Fund reeds een schrijven ontvangen waarin de samenwerking met ECF wordt bevestigd.
Eveneens is er een contract getekend met de heer Shi Dinghuan – State Counselor van de State Council, die tevens President is van de China Society for Renewable Energy. ECF is gevraagd om te helpen bij het aantrekken van geïnteresseerde partijen uit Europa voor het aangaan van samenwerkingsverbanden met de Chinese counterparts. Het opzetten van Joint-ventures en investeren in Europese technologie projecten op het gebied van groene technologie door Chinese partijen behoren tot de mogelijkheden. ECF brengt de partijen bij elkaar en ziet toe op het vervolg traject.

Zoektermen:

Geef een reactie